Αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ στις 12/3/2015 και 26/3/2015 στην κατάληψη Vancouver Apartman

vancou3 copy 3-2015

Οι φυλακισμένοι αγωνιστές είναι κομμάτι μας και κομμάτι του αγώνα. Στεκόμαστε δίπλα τους με όλα τα μέσα.

Αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ στις 12/3/2015 και 26/3/2015 στην κατάληψη Vancouver Apartman

Για την ενίσχυση του ταμείου αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών