Αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ στις 4/6/2015 στην κατάληψη Vancouver Apartman

Αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ στις 4/6/2015 στην κατάληψη Vancouver Apartman

Για την ενίσχυση του ταμείου αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών