Αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο στην κατάληψη Vancouver Apartman

Πέμπτη 30/11 στις 21:30–Αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο σε συνδιαμόρφωση και για τη στήριξη του ταμείου αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών.